Home > Error Code > Pre-boot System Assessment Error 1000-0146

Pre-boot System Assessment Error 1000-0146

Contents

Bärbara datorer kan antingen ha PSA- eller ePSA-diagnostik, beroende på ålder. Anteckningar: En av de vanligaste uppgifterna som du blir ombedd att utföra när du felsöker ett system är att uppdatera systemets BIOS (Basic Input/Output System), även kallade systeminställningarna.Vi rekommenderar starkt att Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. ePSA- System board - Interrupt controller - IRQ = [d] [s] not detected. (ePSA-moderkort – Avbrottsstyrenhet – IRQ = [d] [s] hittades inte.) Ett fel som kan omfatta systemets huvudmoderkort uppstod http://fapel.org/error-code/pre-boot-system-assessment-error-code-0146.php

Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. Faktiskt (d)C Ett fel som kan omfatta systemets huvudmoderkort uppstod under testerna. Are you sure you want to continue?CANCELOKWe've moved you to where you read on your other device.Get the full title to continueGet the full title to continue reading from where you Link to Fix PSA 1000-0234 PSA+ 2000-0234 Timeout waiting for RTC update flag to set.

Dell Error Code 2000-0146

Link to Fix PSA 1000-0333 PSA+ 2000-0333 Graphics test timed out waiting for keyboard response. Upprepa PSA-diagnostiken. Status byte = (x) Control Code = (x) Msg = (s).

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Uppdatera till senaste BIOS. Upprepa PSA-diagnostiken. Error Code 0146 Dell Optiplex 755 PSA 2000-0232 ePSA 2000-0232 (Används inte med UEFI BIOS) System board - the RTC did not generate periodic ticks. (Moderkort – Realtidsklockan genererar inte periodiskt återkommande tickningar.) Ett fel som kan

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Error Code 0146 Dell Inspiron N5010 More questions Error code 2000-0146, on a Del inspiron 15 dual core processor? So, coming back to your topic you need not to buy any new hard drive however, what you can do is run the PSA diagnostics. http://microsoftgeek.com/?p=103 Contact Us PSA 1000-0321 PSA+ 2000-0321 Unable to detect LCD.

Onlinediagnostiken kan bara användas om du kan starta Windows-operativsystemet på datorn med felet och ansluta till internet. Öppna Dells supportsida. Dell Inspiron N5110 Error Code 2000-0146 Rensa loggen. Back to Top Step 2: Error Code List If you receive an error during PSA Diagnostics, look below for the associating error code. Ta bort och installera om bandenheten.

  • Stäng av datorn, koppla från och sätt tillbaka DIMM-modulerna (anvisningar finns i servicehandboken).
  • If the DST from the Utility Partition does not indicate a failure of the drive, we consider the error to have been corrected and the drive does not need to be
  • Expected (d), Actual (d).
  • Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.
  • Upprepa PSA-diagnostiken när batteriet är helt laddat.
  • PSA NA ePSA 2000-0621 Network - Network [d] – Driver version [x] outdated. (Nätverk – nätverk [d] – drivrutinsversion [x] är inaktuell.) Version [x] or newer required for "[s]" (Version [x]
  • Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.

Error Code 0146 Dell Inspiron N5010

Det kan vara på moderkortet, en adapter eller ett dotterkort, beroende på systemet. Om ett minnesfel upptäcks testar du minnesmodulerna var och en för sig. Dell Error Code 2000-0146 Uppdatera till senaste BIOS. Error Code 0146 Dell Inspiron 1525 Upprepa PSA-diagnostiken.

Koppla från kabeln och titta efter skador på den och anslutningen, och sätt annars tillbaka den igen. http://fapel.org/error-code/pre-boot-error-code-0146.php Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. PSA 1000-0326 and PSA+ 2000-0326 - LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF. Systemet har dock självreparerats. Dell Epsa Pre-boot System Assessment

Med resultaten kan du avgöra om det har uppstått problem i maskinvaran, eller fastställa var eventuella fel ligger. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Uppdatera till senaste BIOS.Upprepa PSA-diagnostiken. weblink Uppdatera till senaste BIOS.

Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Dell Error Code 2000-0333 Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om fel uppstår under diagnostiken efter det att du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen.

Upprepa PSA-diagnostiken.

Uppdatera till senaste BIOS. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka den kabel, bygel, anslutning eller server som indikeras i felmeddelandet. (Du hittar anvisningar i servicehandboken.) Byt ut skadade kablar och enheter. Dell Epsa Pre Boot System Assessment Hard Drive Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Upprepa PSA-diagnostiken. Should i get 6splus or 7? Obs! check over here Upprepa PSA-diagnostiken.

Uppdatera till senaste BIOS. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Upprepa PSA-diagnostiken med laddaren ansluten enligt anvisningarna i testet.

De här koderna finns på samma rad som felkoden, och vilken du ser beror på den diagnostik som körs. Om de inte körs alls är det något fel med maskinvaran på grundläggande nivå. Upprepa PSA-diagnostiken. Stäng av datorn och koppla från och sätt tillbaka LCD-kabeln.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Uppdatera till senaste BIOS. Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka batteriet. PSA NA ePSA 2000-0414 Cables - [s] not detected. (Kablar – [s] hittades inte.) Inverteringskabel hittades inte.

Uppdatera till senaste BIOS. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Upprepa PSA-diagnostiken.

Trending I think my laptop is possessed? 6 answers Should I pay 500USD to get my old mac book fixed or should I just purchase a new one? After reinstalling the memory re-run the diagnostics if you receive the same error code Contact Us. Om fältet ser normalt ut trycker du på Yes (ja) Du kan få det här felmeddelandet om du av misstag svarade No (nej) istället för Yes (ja) på färgtestet. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

De sista tre siffrorna i koden kallas pipkod. Vi rekommenderar att du använder pennan online medan den kalibreras till de anpassade inställningarna. De här stegen går att använda om du vill köra ePSA-diagnostikverktyget i DOS-läget utan att använda ett externt tangentbord.